Średnie wynagrodzenie lekarza okulisty wynosi 5 500 zł brutto. Pensje wahają się od 3 880 do 10 800 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od miejsca pracy, stażu pracy lekarza, liczby przepracowanych w miesiącu godzin oraz regionu zatrudnienia.

Czym zajmuje się okulista?

Okulistyka jest dziedziną medycyny zajmującą się schorzeniami oczu. Jej zakres nie ogranicza się do rozpoznania chorób, ale także profilaktyki oraz leczenia oczu. Okulistyka jest szeroką specjalizacją, która wymaga rozległej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Jest wiele chorób, z którymi spotykają się lekarze okuliści: choroby powiek, choroby narządu łzowego, choroby spojówek, choroby gałki ocznej, choroby nerwy wzrokowego, choroby oczodołu.

Codzienna praca lekarza okulisty wymaga umiejętności:

 • wykonania pełnego badania klinicznego,
 • oceny wyników badań obrazowych w okulistyce,
 • opracowania historii choroby,
 • wykonywania badań diagnostycznych: pola widzenia, ultrasonografii okulistycznej,
 • zabiegów leczniczych: zastrzyków podspojówkowych i okołogałkowych, znieczulenia miejscowego do operacji okulistycznych, sondowanie dróg łzowych, fotokoagulacja dna oka, kapsulotomia laserowa, irydotmia laserowa, usuwanie ciał obcych z gałki ocznej, wycięcie kępek żółtych, brodawek, rogów skórnych i innych.

Jak zostać lekarzem okulistą?

Aby zostać lekarzem okulistą, konieczne jest ukończenie studiów medycznych oraz odbycie stażu podyplomowego, wówczas lekarz może podjąć studia specjalizacyjne w okulistyce. Celem specjalizacji w okulistyce jest wykształcenie samodzielnego lekarza okulisty, który będzie posiadał nowoczesną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na prawidłowe leczenie chorób narządów wzroku. Lekarz w trakcie studiów specjalizacyjnych uzyskuje kwalifikacje upoważniające do rozpoznania, leczenia oraz profilaktyki chorób narządu wzroku. Ukończenie specjalizacji w okulistyce uprawnia do:

 • orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu rozpoznanych i leczonych chorób,
 • przygotowywania specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków,
 • udzielania konsultacji lekarskich w dziedzinie okulistyki lekarzom innych specjalności,
 • wykonywania indywidualnej, specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie okulistyki,
 • kierowania kliniką, oddziałem lub przychodnią okulistyczną,
 • kierowania specjalizacją w okulistyce innych lekarzy,
 • doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych.

W trakcie specjalizacji lekarze odbywają kursy specjalizacyjne oraz staże kierunkowe, a także przygotowują także 2 prace poglądowe lub oryginalne.

Kursy specjalizacyjne w przebiegu specjalizacji są związane z:

 • wprowadzeniem do specjalizacji w okulistyce,
 • elektrofizjologią,
 • diagnostyką i leczeniem powikłań ocznych w AIDS,
 • chirurgią refrakcyjną,
 • zapaleniami błony naczyniowej,
 • onkologią okulistyczną,
 • chorobami powierzchni oka,
 • patofizjologią narządu wzroku,
 • elektrofizjologią,
 • ultrasonografią,
 • angiografią,
 • diagnostyką i leczeniem powikłań ocznych w AIDS,
 • neurookulistyką,
 • chirurgią refrakcyjną,
 • zapaleniami błony naczyniowej,
 • onkologią okulistyczną,
 • promocją zdrowia.

W trakcie kolejnych lat specjalizacji lekarz odbywa obowiązkowe staże:

 • staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej,
 • staż kierunkowy w oddziale okulistycznymi,
 • staż kierunkowy w pracowni histopatologicznej,
 • staż kierunkowy w pracowni bakteriologicznej,
 • staż kierunkowy w zakładzie radiologii,
 • staż kierunkowy z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej,
 • staż kierunkowy w pracowni USG,
 • staż kierunkowy w pracowni angiograficznej,
 • staż kierunkowy w pracowni elektrofizjologii,
 • staż kierunkowy w pracowni laserowej,
 • staż kierunkowy w okulistyce dziecięcej,
 • staż kierunkowy w poradni jaskrowej,
 • staż kierunkowy w poradni zezowej,
 • staż kierunkowy w klinice akademickiej.

Lekarz od 7 miesiąca specjalizacji zobowiązany jest do pełnienia dyżurów ostrych i oddziałowych, co najmniej 3 w miesiącu. Ocena wiedzy lekarza odbywa się za pomocą kolokwiów z poszczególnych działów okulistyki, zaliczanych u kierownika specjalizacji. Sprawdziany praktyczne umiejętności następują u kierownika specjalizacji, na podstawie przeprowadzonych przez lekarza zabiegów diagnostycznych oraz operacyjnych. Po pierwszym roku kształcenia konieczne jest zaliczenie obowiązkowego testu z wiedzy zawartej w programie I roku kształcenia specjalizacyjnego. Kształcenie specjalizacyjne trwa 5 lat, kończy się państwowym egzaminem specjalizacyjnym. Egzamin składa się z części testowej, egzaminu praktycznego oraz egzaminu ustnego.

Okulista – własna firma

Otworzenie prywatnej specjalistycznej praktyki lekarskiej przez lekarza okulistę jest dużą inwestycją finansową. Największego nakładu finansowego wymaga przystosowanie oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego w konieczny sprzęt. W celu otworzenia gabinetu konieczne jest ukończenie specjalizacji w okulistyce oraz posiadanie prawa do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz okulista musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową, do której nie wlicza się okresu stażu oraz należeć do Okręgowej Izby Lekarskiej. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań lekarz może założyć działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here